Styrdokument

Här finner ni de styrdokument som är kopplade till sitens innehåll

  • Ämnesplan Pedagogiskt arbete och kursplan Pedagogiskt arbete länk
  • Ämnesplan Pedagogik och kursplan Barns lärande och växande länk
  • Ämnesplan Pedagogiskt arbete och kursplan Skapande verksamhet (åk 3) länk
  • Läroplan för förskolan Lpfö 98 rev 2016 (OBS! Arbete pågår med att uppdatera styrdokumenten)
  • FN:s Barnkonvention