Om

Välkomna till vår Idébank!

Denna site är tänkt som en idébank vilken presenterar olika aktiviteter, lekar mm för dig som arbetar inom förskolan. Innehållet är kopplat till de styrdokument som gäller för förskola och gymnasieskola (se sidan styrdokument).

Siten är framarbetad av elever från Barn- och fritidsprogrammet åk 3 klass BF12 på Virginska gymnasiet http://www.orebro.se/virginskagymnasiet. Arbeten med siten kommer fortsätta framöver tillsammans med de elever som läser inriktningen Pedagogiskt arbete.

Barn- och fritidsprogrammet på Virginska gymnasiet är en del av Idrottsgymnasiet i Örebro.

Ansvarig pedagog är Karin Ekström, lärare i Pedagogik och Pedagogiskt arbete.

Kurser som är kopplade till denna site/projekt är:

  • Pedagogiskt arbete
  • Barns lärande och växande
  • Skapande verksamhet.
  • Elevernas Arbetsplatsförlagda utbildning APL

Siten vänder sig till:

  • Elever
  • Studenter
  • Utbildade pedagoger
  • Handledare inom förskolan

Upphovsrätt

Bilder på denna site är antingen tagna av eleverna själva eller bilder från http://sxc.hu/  med licens för fri användning (ex bilderna i headern)