Flanosaga

Flanosaga

 Ålder: 2-4 år, man kan anpassa aktiviteten efter olika åldrar genom att välja olika sagor att läsa för barnen.

 Material: flanotavla, flanosaga med bilder och text.

Genomförande: Pedagogen läser sagan samtidigt som den sätter upp bilder på det som den läser.

Högläsning med stödtecken

Åldersgrupp: 1-6 år

Beskrivning:

Läsa högt ur en bok som är barnens favoritbok som är en bok som heter Babblarboken med hjälp av stödtecken. Det är  en som läser och en som gör stödtecknen till boken.
Babblarna är små figurer som är gjord av plast som liknar barbapappafigurerna.

Material:

  • Babblarna boken
  • Babblarna figurerna

Sagoskrivande

 Åldersgrupp: 3-5 år

 Beskrivning:

Ta fram fyra till sex olika bilder på fantasifulla varelser/händelser eller leksaker, samt papper och penna att skriva på.

Visa barnen de fantasifulla föremålen och starta upp ett litet samtal kring föremålen så att barnens fantasi kommer igång.

Börja förklara för barnen vad ni ska göra tillsammans och att du gärna vill höra deras idéer hur en saga ska börja och vara.

Lyssna in alla i gruppen och se till att alla får säga något. Glöm inte att berömma och bemöta positivt till alla idéer.

Efter varje ide frågar du gruppen om det är okej att sagan ska vara så.

Skriv ner sagan efter hand och kom ihåg att sagan inte måste vara lång.

Läs upp sagan för gruppen och fråga vad de tycker om den, alternativt kan du läsa upp den i hel grupp som barnen vill det.

Material:

  • Penna
  • Papper
  • Fantasifulla föremål eller händelser på bilder.

Aktivitet:
Samling med flanosaga

Material:
– En tavla med fleece-tyg
– Olika ”kort” som handlar om sagan
– En liten kort saga

Beskrivning:
Man tar fram som en tavla med fleecetyg, sen har man även några bilder till den sagan som man sätter upp under tiden som man läser sagan.
Tillexempel, när jag läste lilla Anna så började texten med ”lilla Anna.”
När det är något ord i den texten som är understruket så sätter man upp en bild
som jag då gjorde, satte upp en bild på lilla Anna.
Det tyckte barnen var jätteroligt och vi var cirka 10 barn och i slutet utav sagan när
jag hade läst klart så sa jag ett namn och att hen fick komma och plocka ner en bild ifrån tavlan, som tillexempel ”Märta, du kan ta ner lilla Anna.”