Bamsegympa

Barnens ålder: 2 år.

Vilket material behövs:

 • Bamseskiva
 • Bandspelare

Beskrivning av aktivitet:
Samla barnen och tala om för de vad ni ska göra. Skivan talar om vad man ska göra, men du som pedagog bör vara med och visa. Sedan när barnen har gjort det några gånger så kanske de kan klara sig själva.

Miniröris

Aktivitet: Miniröris

Åldersgrupp: 3-6 år

Beskrivning: Miniröris från Friskis och Svettis. Visa rörelserna och följ beskrivningen på cd-skivan.

Material: CD-skiva som heter Miniröris där det finns både musik och instruktioner. Programmet är utarbetat av Friskis och svettis

 

 

 

Minröris

Aktivitet:  Miniröris

Ålder: 3-5 år 

Antal barn: 10 st

Var: i dansrummet i förskolan 

Beskrivning: Jag använde mig av en cd-splare och cd-skivan Miniröris. Jag gick efter instruktionerna som finns med CD:n. 

Under hökens alla vingar

Lek: Under hökens alla vingar

Ålder: 4-6 år

Antal barn: 8-10

Var: Utomhus på stor gräsyta

Beskrivning:  Leken går ut på att man ska välja ut en person som är hök som ska stå i mitten av lekytan och resterande personer som är med i leken är ska stå på en av lekytans kant. Sedan ropar personen som är hök under hökens alla vingar och så svarar resterande personer som är med i leken vilken färg. Då säger höken en färg t.ex. grön och då de personer som har färgen grön kan lugnt gå över till andra sidan av lekytan. Och de personer som inte hade färgen grön ska försöka springa över till andra sidan av lekytan utan att bli tagen av höken. 

Miniröris

Aktivitet: Miniröris

Åldersgrupp: 2 åringar

Beskrivning: Miniröris från Friskis & Svettis. Miniröris är ett lekfullt jympaprogram för barn mellan tre och sex år.

Programmet är uppdelat i fem delar: start, på golvet, uppe, varva ner och vila. Miniröris är ett sätt att inspirera med den mångåriga musik och rörelsekundskap som finns inom Friskis&Svettis.

Material:

CD-skiva som heter Miniröris, där finns musik och instruktioner

Miniröris

Aktivitet: Miniröris

 • Åldersgrupp: 1-3 år.
 • Beskrivning: Dansade först fridans med barnen, först får barnen dansa av sig, sen gjorde vi lite Miniröris
 • Barnen härmade mig, tex huvud, axlar, knä och tå. Sedan fick barnen fick göra vad de ville
  • Material: En bandspelare
  • Miniröris-material från Friskis & Svettis – Instruktioner och CD-skiva
  • Utrymme att röra sig på

Vad är Miniröris?

Miniröris är ett lekfullt jympaprogram för barn mellan tre och sex år. Du som förälder, förskollärare, mor- och farföräldrar eller annan vuxen jympar och leker tillsammans med barnen. Det är enkelt och kan genomföras både ute och inne. Man behöver inte byta om till träningskläder.

Programmet är uppdelat i fem delar: start, på golvet, uppe, varva ner och vila. De olika delarna kan användas var för sig eller tillsammans. Alla delar tillsammans ger ett program på cirka 20 minuter.

Miniröris är ett sätt att inspirera med den mångåriga musik och rörelsekunskap som finns inom Friskis & Svettis.

Källa: Friskis & Svettis