Sagoskrivande

 Åldersgrupp: 3-5 år

 Beskrivning:

Ta fram fyra till sex olika bilder på fantasifulla varelser/händelser eller leksaker, samt papper och penna att skriva på.

Visa barnen de fantasifulla föremålen och starta upp ett litet samtal kring föremålen så att barnens fantasi kommer igång.

Börja förklara för barnen vad ni ska göra tillsammans och att du gärna vill höra deras idéer hur en saga ska börja och vara.

Lyssna in alla i gruppen och se till att alla får säga något. Glöm inte att berömma och bemöta positivt till alla idéer.

Efter varje ide frågar du gruppen om det är okej att sagan ska vara så.

Skriv ner sagan efter hand och kom ihåg att sagan inte måste vara lång.

Läs upp sagan för gruppen och fråga vad de tycker om den, alternativt kan du läsa upp den i hel grupp som barnen vill det.

Material:

  • Penna
  • Papper
  • Fantasifulla föremål eller händelser på bilder.