Välkomna till vår Idébank!

Denna site är tänkt som en idébank vilken presenterar olika aktiviteter, lekar mm för dig som gör ditt Arbetsplatsförlagda lärande inom- eller arbetar i förskolan.

Siten är framarbetad av elever i åk 2 och 3 på Barn- och fritidsprogrammet på Virginska gymnasiet i Örebro, och är en del av arbetet i kurserna Pedagogiskt arbete, Barns lärande och växande samt Skapande verksamhet. Den är även kopplad till elevernas Arbetsplatsförlagda utbildning.

Siten vänder sig till elever, studenter, utbildade pedagoger och handledare inom förskolan.

Välkomna!